Uputstvo za tumačenje i korišćenje Google Search Console izveštaja

Organic Overview

Za aktiviranje izveštaja potrebno je da odaberete izvor odakle će se podaci povući.

Napomena:  Potrebno je da budete ulogovani na Google naloga na kom vam se nalaze nalazi od Google Search Console.

Moguće da će vam izaći prozor za autorizaciju Google Search Console tako da slobodno kliknite dugme AUTHORIZE da bi Google Data Studio mogao da pristupi vašim Google Search Console nalozima.

Bitna stavka

Da biste napravili razliku između brend ključne reči i generičkih ključnih reči potrebno je u ovo polje uneti sve varijante vašeg brenda.

PRIMER POPUNJAVANJA

.* (tačka i zvezdica sve spojeno) ukoliko se nalazi pre ili posle reči brenda označava sve reči pre ili posle reči vašeg brenda.

| (uspravna crta) je razmak između varijacija.

Možete obrisati samo “linkup”, a ostaviti .* i zameniti ih nazivom vašeg brenda.

Prosečna pozicija ukupnog broja indeksiranih stranica na Google pretraživaču.

Percentage Change – Procentualna promena pozicije na pretraživaču svih indeksiranih stranica.

Absolute Change – Jedinični broj  koji predstavlja prosek promena pozicije na pretraživaču svih indeksiranih stranica.

Unique Keywords – Ukupan broj ključnih reči za koje se sajt rangira na Google pretraživaču

Percentage Change – Procentualna promena pozicije na pretraživaču svih ključnih reči.

Absolute Change – Jedinični broj  koji predstavlja prosek promena pozicije na pretraživaču svih ključnih reči. Odnosno za koliko su porasli ili opali na rezultatu pretrage

URL Clicks – Predstavlja broj klikova na vaš oglas u rezultatu pretrage na Google pretraživaču.

Unique Pages – Predstavlja broj jedinstvenih stranica na koje su korisnici došli sa Google pretraživača. Ne računaju se ponovljena ulaženja od strane jednog korisnika.

Impressions – Broj prikaza oglasa na Google pretrazi bez obzira da li je oglas kliknut ili nije.

Clicks – Broj klikova na oglas u Google pretrazi

Site CTR – Odnosno Site Click Through Rate predstavlja odnos u procentima broja klikova na oglas u odnosu na broj pojavljivanja oglasa u Google pretrazi.  Više o samom CTR možete pročitati na našem blogu: Šta se smatra dobrim CTR.

Average Position – Prosečna pozicija svih ključnih reči za koje se sajt rangira

Percentage Change – Procentualna promena svih ključnih reči.

Absolute Change – Jedinični broj  koji predstavlja prosek promena svih ključnih reči.

Brand Vs Generic

Stranica Brand Vs Generic vam prikazuje podatke vaših ključnih reči selektovanih na Generičke i Brend. Da biste razvrstali brend od generičkih potrebno je koristiti polje “Brend termini” na način opisan gore ako želite da izvučete sve ključne reči koje su brend termini ili sadrže brend termine.

Terminologija u tabelama se ponavlja tako da ista definicija važi i za ovu stranicu kao i od gore opisanih terminologija.

Keywords Analysis

Na stranici “Keywords Analysis” imate pregled Short-Tail i Long-Tail ključnih reči ili fraza i njihove metrike. Na osnovu ove kratke analize možete da imate jasan pregled šta korisnici kucaju, odnosno za kakve ključne reči se vaš sajt rangira.

Short-Tail – Je izraz koji se odnosi na ključne reči. Short-Tail-om se smatraju ključne reči ili fraze koje se sastoje od 1 do 3 reči.

Long-Tail – Je izraz koji se odnosi na ključne reči. Long-Tail-om se smatraju ključne reči ili fraze koje se sastoje od 4 ili više reči.

Page Rankings

Na stranici “Page Rankings” imate jasniji pregled ključnih reči i na kojim pozicijama za te ključne reči se nalazi sajt na Google pretrazi.