Uputstvo za tumačenje i korišćenje Google Analytics izveštaja

Za aktiviranje izveštaja potrebno je da odaberete izvor odakle će se podaci povući. 

Napomena:  Potrebno je da budete ulogovani na Google naloga na kom vam se nalazi Analitika od sajta.

Izveštaj možete da filtrirate po parametrima koji su dostupni. 

Napomena: Za prikazivanje kompletnog stanja ostavite predefinisane vrednosti. Ova polja nisu obavezna radi prikazivanja podataka.

Uputstvo – Otvara se u posebnom tabu uputstvo za korišćenje izveštaja

Publika – Generalni izveštaj o posetiocima

Ponašanje – Izveštaj o interakciji posetioca sa sajtom

Akvizicija – Izvori sa kojih su posetioci došli na sajt

U odnosu na prethodni period – Poređenje podataka sa prethodnim periodom koji je zadat u polju za datum

U odnosu na prethodnu godinu – Poređenje podataka sa prethodnom godinom za isti period koji je zadat u polju za datum

Kontrolna tabla – Povratak na kontrolnu tablu LinkUp platforme 

Google Analytics Audience

User – Ukupan broj korisnika

New User – Ukupan broj novih korisnika

Number of Sessions per User – Sesije po korisniku broje prosečan broj sesija koje je pokrenuo svaki korisnik ili posetilac vašeg veb sajta. Ovaj pokazatelj se uglavnom koristi za određivanje koliko se često korisnici vraćaju na vaš veb sajt

Sessions – Sesija je grupa interakcija korisnika sa vašim veb sajtom koje se odvijaju u datom vremenskom periodu. Sesija traje 30 minuta i resetuje se ukoliko u tom vremenskom periodu ne bude interakcije sa sajtom.

Pageviews – Pageview se definiše kao prikaz stranice na vašem sajtu koju prati kod za praćenje Analitike. Ako korisnik klikne na ponovno učitavanje nakon što dođe do stranice, ovo se računa kao dodatni prikaz stranice. Ako korisnik pređe na drugu stranicu, a zatim se vrati na originalnu stranicu, računa se i drugi prikaz stranice.

Pages / Session – Broj otvorenih stranica po sesiji

Avg. Session Duration – je pokazatelj koji meri prosečnu dužinu sesija na veb sajtu. Google analitika počinje da broji sesiju kada korisnik dođe na sajt i nastavlja da broji sve dok korisnik ne izađe sa sajta ili ne bude neaktivan unapred određeno vreme (30 minuta).

Bounce Rate – je procenat svih sesija na vašem sajtu u kojima su korisnici pregledali samo jednu stranicu i pokrenuli samo jedan zahtev serveru Analitike.

Gornji grafikon predstavlja odnos Ukupnih korisnika i novih korisnika u zadatom vremenskom intervalu i njihovu podelu po jezicima.

Donji grafikon predstavlja tabelarnu podelu ukupnih korisnika i novih korisniku kao i njihovu podelu po jezicima

Tabelarna podela posetioca po lokacijama. Crvenom strelicom je označena dodatka funkcija kojom možete da sužavate lokacije do nivoa Grada.

Google mapa se može pomerati klikom na miš i povlačeći u pravcu u kom želite da fokusirate mapu.

Pregled sa kojih uređaja su korisnici pristsupili sajtu.

Napomena: Klikom na bilo koju opciju (mobile, desktop ili tablet) filtrirate u celom izveštaju podatke samo za kliknutu opciju.

Za resetovanje filtriranih podataka potrebno je kliknuti na strelicu koj je prikazana na slici ispod.

Google Analytics Behaviors

Unique Pageviews – U Google analitici pokazuju koliko je korisnika posetilo određenu stranicu, dok Pageviews prikazuju ukupan broj poseta bilo koje stranice, uključujući više prikaza istog korisnika.

% Exit – Stopa izlaza sa stranice pokazuje koliko često posetioci izlaze sa nje nakon posete bilo kog broja stranica na sajtu; kao procenat, stopa izlaza se izračunava kao broj izlaza / broj prikaza stranice za određenu stranicu.

Pregled termina koje korisnici kucaju na vašem sajtu kroz Search polje.

Napomena: Da bi se ova funkcija prikazivala potrebno je u podešavanjima vaše analitike podesiti ovu funkciju.

Na videu ispod možete da pogledate kako se aktivira i podešava. Vrlo je jednostavno samo detaljno ispratite video. Ako imate webshop ova stavka vam može pružiti neprocenjive podatke šta to ljudi kucaju i traže na vašem sajtu.

Pregled ostvarenih event-ova.

Napomena: Da bi se ova funkcija prikazivala potrebno je kreirati event preko Google Tag Manager.

Na linkovima ispod smo napravili detaljne vodiče kako da kreirate event-ove:

 

Google Analytics Acquisition

Grafikon koji predstavlja ostvarene konverzije po datumima.

Napomena: Da bi vam se prikazivalo ovo polje potrebno je da kreirate “Goals” u vašoj analitici.

Goal Conversion Rate – se izračunava kao broj konverzija cilja podeljen brojem sesija, puta 100. Na primer: ako je vaš cilj e-trgovine „Kupovina je završena“, svaki put kada se kupovina završi, to će se računati kao konverzija.

Goal Completions – Ukupno ostvarenih konverzija

Goal Value – Vrednost konverzije. Napomena: Da bi vam ova funkcija radila potrebno je da imate implementiranu funkciju Enhanced ecommerce google analytics